Strona G????wna · Download 04.12.2023 14:10:30
Nawigacja
Strona G????wna
Informator szkolny
Download
Kontakt
Galeria
Szukaj

Bezpiecze??stwo w sieci
Misja szko??y
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 2
Najnowszy Użytkownik: Admin_R
Witamy
Strona archiwalna
Szko??y Podstawowej im. Ks. Pra??ata Erharda Staniszewskiego
w ??liwicach


Dyrektor szko??y: mgr in??. Mariola Pawelska, z-ca: mgr Ewa Orlikowska
Adres do korespondencji:
89-530 ??liwice, ul. Szkolna 9
tel.: (52) 3340026, e-mail: spsliwice@wp.pl
?wi?to Niepodleg?o?ci - klasy IV - VI
10 listopada uczniowie naszej szko?y wzi?li udzia? w apelu przygotowanym klas? V b z okazji 98. rocznicy odzyskania niepodleg?o?ci przez Polsk?.
?wi?to Niepodleg?o?ci - klasy I - III
Zuchowa nocka
Dnia 4 listopada Gromada Zuchowa "Borowiki" wraz z IIc spotka?a si? na dorocznej nocce w naszej szkole.
Spotkanie odby?o si? pod has?em propagowania zdrowego stylu ?ycia oraz zdobywania kolejnych sprawno?ci zuchowych.
Tego wieczoru zaprosili?my dwóch go?ci specjalnych, tj.: instruktora Zumby - pani? Magdalen? Lipkowsk? oraz kucharza Kazimierza Mania.
Wieczór rozpocz?li?my tanecznym krokiem w rytmie zumby. Nast?pnie dzieci wspólnie z kucharzem przygotowa?y kolacj? z naciskiem na zdrowe od?ywianie.
Sma?y?y z kucharzem zdrowe nale?niki z owocami
W grupach rozwi?zywa?y testy na temat zdrowego stylu ?ycia. W ten sposób zdoby?y sprawno?? zuchow? kucharza.
Harcom i zabawom nie by?o ko?ca.
Wspólny nocleg i zabawy mocno zintegrowa?y dzieci i pozwoli?y "inaczej" spojrze? na szko??.
Uczniowie bawili si? pod opiek? pani Lucyny Janickiej, Julii Go?ek i Krystyny Gabrych.
Do zobaczenia za rok!!!
Piekarnia - klasy III
28 X 2016 roku uczniowie klas III wybrali si? na wycieczk? do piekarni w ?liwicach.
Pracownicy piekarni zapoznali uczniów z prac? piekarza. Pokazali w jaki sposób przygotowuje si? ciasto na chleb. Uczniowie mogli obaczy? ogromny piec, w którym wypieka si? pieczywo.
Na zako?czenie wizyty w piekarni uczniowie zostali pocz?stowani ?wie?ymi, pysznymi wypiekami.
Spotkanie z le?niczym klas II b i c
Dnia 27 pa?dziernika klasa IIb i IIc odwiedzi?a Le?nictwo Lipowa.
Dzieci spotka?y si? z panem le?niczym Zdzis?awem Kwiatkowskim, który opowiedzia? nam wiele ciekawostek o ?yciu ro?lin i zwierz?t mieszkaj?cych w lesie.
Pokaza? nam równie? gabinet le?niczego i opowiedzia? o pracy le?nika.
Nast?pnie spacerowali?my alej? d?bow?.
Na koniec czeka?a na nas mi?a niespodzianka - pieczenie kie?basek i wspólna zabawa przy ognisku.
?piewali?my te? piosenk? "P?onie ognisko w lesie".
Do szko?y wrócili?my w dobrych humorach.
Zdrowe kanapki w kasach II b i c
W pa?dzierniku klasa IIb i IIc zrobi?a zdrowe kanapki.
Wcze?niej rozmawiali?my o zasadach zdrowego od?ywiania.
Uczniowie poznali piramid? ?ywienia.
Dzi?ki takim lekcjom dzieci poznaj? zasady zdrowego od?ywiania.
Uczniowie aktywnie pracowali na lekcji a na koniec z apetytem zjedli swoje kanapki.
Jesie? w klasie IIA
Jesie? to pora zbiorów ró?nych darów przyrody.
Uczniowie klasy IIa wykorzystali te „skarby” do rozwijania swojej wyobra?ni, dok?adno?ci a tak?e sprawno?ci manualnej r?k.
Na lekcji techniki wykonywali ludziki, zwierz?ta i inne stworki z owoców, warzyw, kasztanów, li?ci, itp. Pracowali w skupieniu i z zaanga?owaniem tworzyli wytwory swej wyobr?ni.
Zaj?cia by?y ciekawe i da?y uczniom wiele satysfakcji.
Zobaczcie sami!
?lubowanie i pasowanie uczniów klasy pierwszej
24 pa?dziernika uczniowie klasy pierwszej w obecno?ci swoich rodziców przedstawili krótki program artystyczny i z?o?yli uroczyste ?lubowanie.
Po ?lubowaniu pani dyrektor Gra?yna Wilkowska pasowa?a dzieci na uczniów Szko?y Podstawowej im. ks. Erharda Staniszewskiego w ?liwicach.
Nowo pasowani pierwszacy otrzymali dyplomy, legitymacje szkolne i upominki.
Dzie? Edukacji Narodowej
Dzie? Edukacji Narodowej to ?wi?to uczniów, nauczycieli i wszystkich pracowników szko?y.
Z tej okazji uczniowie klas II i III oraz klasy Va przygotowali wspólnie program artystyczny. Uczniowie recytowali wierszyki i ?piewali piosenki.
Pi?knym s?owem i muzyk? uczcili?my to wspania?e ?wi?to.
Spektak l"Pinokio" w teatrze
12 pa?dziernika 2016 roku uczniowie wszystkich klas trzecich z naszej szko?y pojechali do teatru w Grudzi?dzu.
Uczniowie obejrzeli spektakl pt.; „Pinokio”, który dostarczy? im wielu wspania?ych wra?e?.
Warsztaty przyrodniczo-edukacyjne
7 pa?dziernika 2016 na hali sportowej odby?y si? warsztaty dla uczniów naszej szko?y po nazw? "Nie dla ?mieci, tak dla dzieci".


Warsztaty te zorganizowane by?y przez Stowarzyszenie TILIA z Torunia w zwi?zku z zako?czon? rekultywacj? sk?adowiska odpadów w Rosochatce. W zaj?ciach uczestniczy?o prawie stu uczniów klas IV -VI. Ze wzgl?du na niesprzyjaj?ce warunki atmosferyczne warsztaty odby?y si? na sali gimnastycznej. Dzieci poznawa?y sk?adowisko odpadów, utrwala?y poj?cia zwi?zane z odpadami i ich segregacj? oraz recyklingiem. W zaj?ciach praktycznych stosowali zasad? drugiego ?ycia odpadów. Warto?ci zwi?zane z ekologicznymi zasadami ?ycia poznawali w praktyce, co bardzo im si? podoba?o.
Strona 7 z 33 << < 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
ZHP
Portal edukacyjny robotyki
Plan zajÄ?Ä?
Wymiana polsko-niemiecka
Przedszkolaki