Strona Główna · Download 18.06.2024 01:02:46
Nawigacja
Strona Główna
Informator szkolny
Download
Kontakt
Galeria
Szukaj

Bezpieczeństwo w sieci
Misja szkoły
Uytkownikw Online
Goci Online: 1
Brak Uytkownikw Online

Zarejestrowanch Uzytkownikw: 2
Najnowszy Uytkownik: Admin_R
Witamy
Strona archiwalna
Szkoły Podstawowej im. Ks. Prałata Erharda Staniszewskiego
w Śliwicach


Dyrektor szkoły: mgr inż. Mariola Pawelska, z-ca: mgr Ewa Orlikowska
Adres do korespondencji:
89-530 Śliwice, ul. Szkolna 9
tel.: (52) 3340026, e-mail: spsliwice@wp.pl
Wycieczka klas pierwszych
W roku szkolnym 2009/2010 uczniowie naszej szkoy wyjedali na rozmaite wycieczki. 23 kwietnia 2010 klasy I i II wybray si na wycieczki do Radzynia Chemiskiego. Plan wycieczki obejmowa poznawanie historii i tajemnic zamku, jak rwnie weso nauk kolorowej ortografii.
Przegld piosenki dziecicej
12.V.2010 roku uczennice Szkoy Podstawowej w liwicach w skadzie:
· Aleksandra migel
· Katarzyna Treder
· Marta Rak
· Patrycja Landowska
· Klaudia Landowska
bray udzia w Konkursie Piosenki Dziecicej w Tucholi.
Po wstpnych eliminacjach zakwalifikoway si do finau konkursu i zapieway na koncercie zorganizowanym z okazji Dnia Dziecka w Fojtowie 30.V.2010 roku.
Matematyczny As
30 kwietnia podczas apelu z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja nastpio rozstrzygnicie szkolnego konkursu klas czwartych o nazwie „Matematyczny As”. Konkurs ten zorganizowaa nauczycielka matematyki w klasach czwartych – Anna Grzonka. Pierwszy etap „Matematycznego Asa” odby si 24 lutego, a jego uczestnikami byli wszyscy uczniowie klas czwartych. Przynajmniej poow punktw i wicej uzyskao dwunastu uczniw: z klasy IVa – Karol Gerka i Kacper Kierzkowski, z klasy IVb – Aureliusz Grski, Weronika Kalisz, Patryk Poom, Bartosz Prabucki, Magdalena Reszka i Katarzyna Treider, a z klasy IVc – Dawid Malewicz, Kacper Rutzki, Waldemar Zamczaa oraz Kamil Zaremba. Drugi etap, ktry odby si 23 kwietnia, wyoni zwycizcw. „Matematycznym Asem” klas czwartych okaza si Kacper Rutzki. Miejsce drugie zaj Karol Gerka, natomiast miejsce trzecie przypado Katarzynie Treider. Pozostali uczestnicy drugiego etapu konkursu wykazali si rwnie du wiedz i umiejtnociami matematycznymi. Wszyscy otrzymali dyplomy od organizatora konkursu oraz nagrody, ufundowane przez szko, z rk pani Dyrektor – Grayny Wilkowskiej. Mamy nadziej, e nasi modzi matematycy bd nadal rozwija swe umiejtnoci i poszerza wiedz z tej piknej i wanej dziedziny.

tekst: Anna Grzonka.
MA OJCZYZN M NASZE BORY S
29 kwietnia 2010 r w Szkole Podstawowej im. ks. E. Staniszewskiego w liwicach odbya si II edycja Midzyszkolnego Konkursu Matematyczno - Przyrodniczego pn. " MA OJCZYZN M NASZE BORY S".W konkursie udzia wzio siedem szk z powiatu tucholskiego - SP Bysaw, SP Gostycyn, SP Kiepin, SP Lisk, SP Pruszcz, SP Tuchola nr 5 i SP liwice.
Klasyfikacja kocowa wygldaa nastpujco: I m-ce - SP Bysaw ( po raz drugi), II miejsce - SP liwice, III m- ce- SP Tuchola nr 5, wyrnienie - SP Gostycyn. Nad prawidowym przebiegiem konkursu czuwaa komisja w skadzie: p. Franciszek Dejnowski - przedstawiciel Nadlenictwa Trzebciny, p. Hanna Kwiatkowska- Urzd Gminy liwice i p. Andrzej Pruszak- radny powiatu tucholskiego. W czasie trwania tego konkursu program artystyczny o maej Ojczynie Borach Tucholskich i Ojczynie - Polsce przedstawio kko przyrodnicze klas IV i V, a zesp "Wokalin" w ramach realizacji zada projektu "Borowiacy w teatrze ycia" uzupeni tekst mwiony piosenkami o regionie i Polsce. Wszyscy uczniowie za trud woony w rozwizywanie zada otrzymali sodki poczstunek, dyplomy lub podzikowania oraz upominki ufundowane przez Urzd Gminy w liwicach i Nadlenictwo Trzebciny oraz wykonane przez uczniw miejscowej szkoy.

tekst: Halina Solecka-Piesik

Dzie Ziemi
21 kwietnia 2010 z okazji Dnia Ziemi uczestnicy kka przyrodniczego klas VI w ramach uczestnictwa w projekcie „Borowiacy w teatrze ycia” przedstawili program artystyczny. W swym wystpieniu uczniowie zwrcili uwag na aspekt troski o rodowisko. Podkrelali wag wszystkich, nawet tych drobnych dziaa kadego czowieka. Zachcali do segregowania odpadw, do zbierania makulatury, zuytych baterii i puszek aluminiowych, do oszczdzania energii elektrycznej i wody.
Swj program artystyczny zakoczyli bardzo wymown piosenk „Zostawcie nam czysty wiat”, ktra zapewne bdzie inspiracj do dalszych dziaa na rzecz poszanowania rodowiska przyrodniczego.
„Wielkanocna cegieka szczcia” dla dzieci i modziey z Domu Dziecka w Tucholi
W niedziel, 28 marca w Szkole Podstawowej im. ks. E. Staniszewskiego w liwicach odby si Charytatywny Halowy Turniej Piki Nonej, ktrego gwnym celem byo zebranie prezentw – „cegieek szczcia” dla wychowankw Domu Dziecka w Tucholi. Pomysodawc turnieju by Adam Wsierski, a turniej organizowao Towarzystwo Mionikw Ziemi liwickiej „Knieja”. W turnieju udzia wzio 10 druyn, zwyciya druyna PPD liwice. Podczas turnieju, dzieci i nauczyciele reprezentujcy szkoy podstawowe z Liska, liwic i liwiczek, w ktrych w ramach wielkanocnej akcji zebrano artykuy chemiczne, szkolne, ksiki i pociele, przekazali witeczne „cegieki szczcia” wychowankom Domu Dziecka wraz z yczeniami i wieloma ciepymi sowami. Najwikszym podzikowaniem byy dla nich umiechy na twarzach dzieci i modziey. Pojawiy si take „cegieki szczcia” w postaci sprztu sportowego i innych upominkw. Oby takich spotka byo jak najwicej.

tekst: Anna Grzonka
Listy do Prezydenta
W czasie smutnych dni aoby narodowej szkoa nasza uczcia pami ofiar, ktre zginy w katastrofie lotniczej pod Smoleskiem. Uczniowie naszej szkoy zoyli podzkowania Prezydentowi RP za wzr prawdziwego Polaka. Ks. Wojciech Trapkowski wraz z grup harcerzy i straakw przekaza uczniowskie listy do kancelarii prezydenta. Oddajc hod i szacunek zmarym politykom w czwartek (15.04.10) uczniowie naszej szkoy przeszli w marszu milczenia do kocioa i uczestniczyli we mszy w. w intencji ofiar katastrofy.

tekst. Dyr. Grayna Wilkowska.
Mecz koszykwki

Uczniowie S.P. liwice biorcy udzia w zajciach sportowych w ramach programu „Borowiacy w teatrze ycia” wyjechali na mecz Polskiej Ligi Koszykwki S.A. do Starogardu Gdaskiego pomidzy Polpharm Starogard Gd. PGE Turw Zgorzelec. Modzi sportowcy zobaczyli koszykwk na najwyszym poziomie, poniewa rywalizowali ze sob najlepsi koszykarze w PLK. Wspaniae akcje i technika mistrzw mog by wzorem dla modych sportowcw i mamy nadziej, e zapali apetyt na koszykwk.
Konkurs wiedzy "BEZPIECZESTWO RUCHU DROGOWEGO"
W dniu 26.03.2010 r. w Szkole Podstawowej w liwicach odby si konkurs wiedzy o ruchu drogowym "BRD 2010". Byy to eliminacje na szczeblu gminnym, w ktrych udzia wziy trzy druyny:

 • SP liwiczki - opiekun druyny - p. Joanna Gradowska

 • SP Lisk - opiekun druyny - p. Barbara Witkowska

 • SP liwice - opiekun druyny - p. Magda Wutkowska i p. Tomasz Czapski


 • Po cikiej walce, ktra toczya si podczas rozwizywania testw oraz w Miasteczku Ruchu Drogowego, do eliminacji powiatowych zakwalifikowaa si druyna ze liwic w skadzie:

 • Aureliusz Grski

 • Patryk Poom

 • Kacper Rutzki


 • Gratulujemy !


  X rocznica mierci Patrona
  Dnia 18.02.2010r. Szkoa Podstawowa im. Ks. E. Staniszewskiego w liwicach obchodzia X rocznic mierci swego patrona. Uroczysto rozpocza si zoeniem kwiatw i zapaleniem zniczy na grobie ks. Staniszewskiego przez delegacje: wadz gminy, (wjt, przewodniczcy Rady Gminy, sekretarz gminy), uczniw liwickiego Gimnazjum oraz uczniw, nauczycieli i rodzicw naszej szkoy.
  Strona 33 z 33 << < 30 31 32 33
  Logowanie
  Nazwa Uytkownika

  Haso  Zapomniane haso?
  Wylemy nowe, kliknij TUTAJ.
  ZHP
  Portal edukacyjny robotyki
  Plan zajęć
  Wymiana polsko-niemiecka
  Przedszkolaki