Strona Główna · Download 16.04.2024 13:01:49
Nawigacja
Strona Główna
Informator szkolny
Download
Kontakt
Galeria
Szukaj

Bezpieczeństwo w sieci
Misja szkoły
Uytkownikw Online
Goci Online: 1
Brak Uytkownikw Online

Zarejestrowanch Uzytkownikw: 2
Najnowszy Uytkownik: Admin_R
Witamy
Strona archiwalna
Szkoły Podstawowej im. Ks. Prałata Erharda Staniszewskiego
w Śliwicach


Dyrektor szkoły: mgr inż. Mariola Pawelska, z-ca: mgr Ewa Orlikowska
Adres do korespondencji:
89-530 Śliwice, ul. Szkolna 9
tel.: (52) 3340026, e-mail: spsliwice@wp.pl
Lekcja przyrody w terenie

W dniu 27 kwietnia 2017 uczniowie klas czwartych oraz uczestnicy kka przyrodniczego z klas pitych uczestniczyli we wspaniaej lekcji przyrody w terenie, ktra odbya si na terenie Nadlenictwa Trzebciny z inicjatywy p. H. Soleckiej - Piesik. Pierwszym punktem bya obserwacja z punktu widokowego obszaru poklskowego po przejciu tornado. Tam mali przyrodnicy przekonali si o ogromie zniszcze spowodowanych huraganem oraz utwierdzili si w przekonaniu, e lenicy woyli ogrom pracy w przywracaniu tego terenu do stanu uytecznego.Niektrych z nas zaskoczya liczba posadzonych rnorodnych drzew i krzeww.
cieka dydaktyczna "Wypalanki" to drugi punkt naszego wyjazdu. Tu zostalimy podzieleni na cztery grupy. Kada grupa otrzymaa przewodnika- opiekuna lenika. W tras wychodzilimy kolejno. Okazao si, e wiedz o lesie mielimy zdobywa poprzez zabaw. Szuka zatem musielimy ukrytych kopert z zadaniami. Zadania do rozwizania wcale nie byy atwe. Musielimy wykazywa si wiedz wykraczajc czsto poza treci programowe waciwe dla naszego poziomu nauczania.
Po przejciu caej trasy cieki dydaktycznej, zapoznaniu si z tablicami informacyjnymi oraz rozwizaniu zada czekaa na nas niespodzianka przy ognisku. Mio byo si przy nim ogrza i odpocz po trudach wdrwki piekc przy tym kiebaski, a czsto take wiee bueczki.Na koniec nasi leni opiekunowie podsumowali nasze zmagania z zadaniami przyrodniczymi. Okazao si, e mona byo uzyska razem 103 punkty. Ile zdobylimy? Od 73 do 93 punktw, czyli oglnie dobrze. Za trud woony w przygotowanie tak ciekawych zaj w lesie, za niespodziank - ognisko z kiebaskami,za nagrody dla kadego ucznia skadamy Nadlenictwu w Trzebcinach serdeczne podzikowania. Podzikowania nale si take opiekunom uczniw- p. M. Mechliskiej oraz rodzicom uczniw - p. Wiesawie Bk i pani Magdalenie Marchlewskiej. Sdzimy, e taka lekcja przyrody na dugo pozostanie w pamici uczestnikom zaj.

„Ma Ojczyzn m nasze Bory s”

IX edycja Midzyszkolnego Konkursu Matematyczno – Przyrodniczego
„Ma Ojczyzn m nasze Bory s”

odbya si w naszej szkole 20 kwietnia 2017r. Konkurs ten zorganizoway i przeprowadziy panie Halina Solecka-Piesik, Magdalena Mechliska przy pomocy pani Renaty Szynderaty.
W konkursie uczestniczyli uczniowie klas IV i V ze szk z Bysawia, liwic i Szkoy Podstawowej nr 5 z Tucholi.
Uczniowie rozwizywali zadania matematyczne oraz przyrodniczo – regionalne.
Z zada regionalnych musieli wykaza si wiedz np. na temat wielkoci powierzchni gmin powiatu tucholskiego, ich stopnia lesistoci, znajdujcych si tu osobliwoci przyrodniczych i turystycznych oraz wiosek tematycznych. W zadaniach przyrodniczych zmagali si z rozpoznawaniem rolin runa lenego i wysokich drzew, grzybw i ptakw..
Najlepiej test matematyczny rozwizaa Szkoa Podstawowa z Bysawia, natomiast w kategorii zadania przyrodnicze, najlepiej wypada – SP liwice.
Ostateczna klasyfikacja wygldaa nastpujco:
I miejsce – SP Bysaw
II miejsce – SP nr 5 z Tucholi
III miejsce – SP liwice
Dzikujemy za udzia w pracach komisji konkursowej: panu Zenonowi Dejnowskiemu z Nadlenictwa Woziwoda oraz pani Sylwii Lawrenz z Nadlenictwa Trzebciny. Dzikujemy opiekunom i uczniom za udzia w konkursie.
Gratulujemy uzyskanych wynikw!
BRD 2017 - ETAP GMINNY

W pitek 7 kwietnia 2017r. w naszej szkole spotkay si druyny ze szk na etap gminny Oglnopolskiego Turnieju Bezpieczestwa w Ruchu Drogowym.
Turniej przebiega w trzech etapach:
1) testy o ruchu drogowym, skrzyowania, w midzyczasie przerwa na drodwk i soczek,
2) pierwsza pomoc przedmedyczna przeprowadzona przez ratownika - pana Remigiusza Lemke,
3) miasteczko ruchu drogowego,
4) tor przeszkd.
Druyn zwycisk bya ta, ktra zdobya najmniejsz liczb punktw w caym turnieju.
Walka, jak co roku bya bardzo wyrwnana. Najwicej emocji byo podczas toru przeszkd.
Tym razem druynowo najlepsi okazali si uczniowie szkoy podstawowej z Liska.
Nasz szko reprezentowali: Amelia Gaca, Ewa pica, Maciej Krajewski, Maciej Wilkowski.
Wszystkim uczestnikom dzikuj za sportow rywalizacj a opiekunom, osobom z obsugi i panu ratownikowi za pomoc w realizacji turnieju.
Czerwony Kapturek w jzyku angielskim

W dniu 6 kwietnia 2017 roku odbyo si przedstawienie bajki pt. „Czerwony Kapturek” w jzyku angielskim – „Little Red Riding Hood”.
Przedstawienie przygotowaa p. Hanna Mindrycka wraz z uczniami klasy IIIc i VIb.
Uczniowie w ciekawy sposb pokazali histori Czerwonego Kapturka, co spotkao si z wielkim zainteresowaniem ze strony dzieci naszej szkoy.
Po przedstawieniu odbya si krtka lekcja j. angielskiego – utrwalenie poznanego sownictwa. Wszyscy uczniowie bardzo chtnie brali udzia w zabawie.
Przedstawienie "Smerfy" w GOKu w liwicach

Uczniowie Szkoy Podstawowej w liwicach wraz ze swoimi nauczycielami przygotowali widowisko teatralno – muzyczne pt. „Smerfy”. Na to przedstawienie, ktre odbyo si 27. 03. 2017r. zaprosili do Gminnego Orodka Kultury w liwicach swoich rodzicw, rodzestwo, dziadkw i innych honorowych goci.

Spotkanie to byo przygotowane specjalnie dla ukasza Gradowskiego – chorego chopczyka, ktremu wszyscy pragniemy pomc. Podczas przedstawienia zuchy z Gromady Zuchowej ‘Borowiki” prowadzonej przez Lucyn Janick kwestoway na rzecz ukasza. Wczeniej tego samego dnia tak zbirk pienidzy zuchy przeprowadziy w szkole. Zebrano 2 763, 97 z.
Zaproszonych goci powitaa Pani Dyrektor Grayna Wilkowska, ktra podzikowaa wszystkim za okazane serce, dobr wol i bezinteresown pomoc. Nastpnie przy sodkim poczstunku przygotowanym przez rodzicw i nauczycieli wszyscy ogldali wystpy. Aktorzy doskonale wcielili si w swoje role. Gargamela, Klakiera, Hogat i Smerfy grali uczniowie klas IV – VI przygotowani przez Pani Juli Goek.

Co robi Gargamel?
Oczywicie poszukuje smerfw i prosi o pomoc Hogat, ktra w przebraniu dziewczynki i przy pomocy Sasetki znajduje wiosk smerfw. Wiedma apie Smerfy, potem wykonuje obdny i straszny taniec. Zaczynaj grzmie pioruny, jest ciemno. Smerfy boj si, s przeraone. Wiedma w zamian za przysug pragnie polubi Gargamela, a co z tego wyniko? Widzowie ju wiedz.
Opraw muzyczn do spektaklu dobra i opracowa Pan Roman Mechliski, ktry te przygotowa wystp szkolnego zespou „Wokalin”. Uczniowie piewali piosenki, midzy innymi: ”Hej dzieci jeli chcecie”, ‘Serce pik, pik”
Wystpom towarzyszya te grupa taneczna z klas II, ktra przedstawia ukady taneczne do piosenek o Smerfach. Opiekunka grupy jest Pani Danuta Zaremba. Uczniowie z klasy III d wprowadzili nas w wiat magii grajc na fletach utwory muzyczne. Uczniw przygotowaa Pani Lucyna Czapska.
Wszystkim, ktrzy z yczliwoci podeszli do naszej inicjatywy gorco dzikujemy – uczniowie i nauczyciele.

Kolejnego dnia bajk pt. ‘Smerfy” obejrzay w GOKU w liwicach dzieci z Przedszkola „Borowiaczek” ze liwic, uczniowie klas 0 – III ze liwiczek i z Liska oraz uczniowie klas I – VI ze liwic.
Spotkania teatralne w Osiu
24 marca 2017r. w Osiu odbya si V Gala dni Kultury i Sztuki. Uczniowie naszej szkoy przedstawili bajk pt. „Smerfy” przygotowan przez Pani Juli Goek, Lucyn Czapsk Danut Zaremb i Romana Mechliskiego. Po wystpach otrzymalimy pamitkowy dyplom i upominki.
DZIE DLA ZDROWIA


Dnia 22-03-2017 r. odbya si w naszej szkole impreza profilaktyczna pod nazw „Dzie dla zdrowia” .
W ramach zada konkursu wychowawczego uczniowie klas IV-VI rywalizowali najpierw zawodach sportowych na sali gimnastycznej. Panowie Krzysztof Kozowski i Micha Kraiski przygotowali dla kadej klasy po dwie ciekawe konkurencje sportowe. Przysporzyy one uczestnikom i kibicom wielu emocji, rywalizacja bya bardzo widowiskowa. Nastpnym punktem programu bya prezentacja plakatw o treci profilaktycznej, wykonanych przez poszczeglne klasy na godzinach wychowawczych. Ocenie jury w skadzie: pani dyrektor Grayna Wilkowska, pani Joanna Dietrich i pani Iwona Rak podlegay: haso profilaktyczne, estetyka wykonania plakatu i jego prezentacja.
Impreza przebiega w wesoej, wiosennej atmosferze. Rywalizujce klasy prezentoway si tak ciekawie, e komisja konkursowa miaa nie lada problem z ocen. Ostatecznie w wyniku podliczenia punktacji we wszystkich konkurencjach zwyciya klasa VI b. Gratulacje!
Po wrczeniu nagrd i dyplomw na dzieci czeka w klasach zdrowy poczstunek w postaci pysznych, kolorowych kanapek wykonanych przez wyznaczonych uczniw przy pomocy rodzicw.
Pierwszy dzie wiosny :)


Uczniowie klas I-III przemaszerowali przez liwice w pierwszy dzie wiosny.
Kolorowy korowd prowadzia klasa pierwsza wraz ze swoj wychowawczyni - p. Marzen.
IX Midzyszkolny Konkurs Matematyczno - Przyrodniczy
Ju 20 kwietnia 2017 roku odbdzie si IX Midzyszkolny Konkurs Matematyczno - Przyrodniczy "
Ma Ojczyzn m nasze Bory s", na ktry zapraszamy zainteresowane udziaem szkoy.


Materiay do pobrania
1. Karta zgoszeniowa
2. Regulamin
Lekcja pokazowa z j. angielskiego
22.02.2017 roku w klasie VIb odbya si lekcja j. angielskiego, w ktrej uczestniczyli rodzice.
Lekcj poprowadzia p. Hanna Mindrycka a tematem zaj byo utrwalenie czasownika "to be" w czasie przeszym Past Simple.
Uczniowie pracowali w grupach metod stacji zadaniowych.
Zaproszeni rodzice mogli obserwowa prac ich dzieci, z czego byli bardzo zadowoleni.
Kwiaty na grobie patrona
17.02.2017 roku uczniowie klasy VIB wraz z wychowawczyni p. Hann MNindryck zoyli kwiaty i znicze na grobie patrona naszej szkoy- ks. Erharda Staniszewskiego.
Strona 4 z 33 < 1 2 3 4 5 6 7 > >>
Logowanie
Nazwa Uytkownika

HasoZapomniane haso?
Wylemy nowe, kliknij TUTAJ.
ZHP
Portal edukacyjny robotyki
Plan zajęć
Wymiana polsko-niemiecka
Przedszkolaki