Strona G????wna · Download 06.06.2023 21:23:01
Nawigacja
Strona G????wna
Informator szkolny
Download
Kontakt
Galeria
Szukaj

Bezpiecze??stwo w sieci
Misja szko??y
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 2
Najnowszy Użytkownik: Admin_R
Witamy
Strona archiwalna
Szko??y Podstawowej im. Ks. Pra??ata Erharda Staniszewskiego
w ??liwicach


Dyrektor szko??y: mgr in??. Mariola Pawelska, z-ca: mgr Ewa Orlikowska
Adres do korespondencji:
89-530 ??liwice, ul. Szkolna 9
tel.: (52) 3340026, e-mail: spsliwice@wp.pl
T?usty czwartek w naszej szkole.
Mi?? niespodziank? w t?usty czwartek sprawi?y naszym dzieciom ponownie panie z Ko?a Gospody? Wiejskich w ?liwicach. Oko?o godziny 11 przyjecha?y do nas ze ?wie?o upieczonymi przez siebie p?czkami. Panie: Teresa Mania, Hanna Krenska i Bogus?awa Megger wchodzi?y do klas i cz?stowa?y dzieci p?czkami. Przy tym przypomina?y ludowe powiedzonka zwi?zane z t?ustym czwartkiem. P?czki bardzo nam smakowa?y, dzieci tylko palce liza?y.
Bardzo dzi?kujemy Paniom z KGW w ?liwicach za smako?yki, pami?? i dobre serce.
Zimowisko - fotki z niektórych zaj??.
Po raz kolejny mieli?my mo?liwo?? w tym roku szkolnym bra? udzia? w zaj?ciach kulinarnych prowadzonych przez Panie z KGW w ?liwicach. Spotkali?my si? w Domu Stra?aka 20 stycznia 2016 roku. Jak zwykle by?o smacznie i mi?o. Uczniowie z klas VI A i VI B mieli mo?liwo?? nauczy? si? robi? babeczki, mini pizz? i sa?atk? jarzynow?. Takie umiej?tno?ci b?d? jak znalaz?, gdy zechc? ugo?ci? kolegów lub rodzin?. Ukoronowaniem spotkania by? pocz?stunek – degustacja kulinarnych dokona?.
Bardzo dzi?kujemy Paniom z KGW za to, ?e zawsze znajd? dla nas czas. Jeste?my wdzi?czni za okazane serce, ?yczliwo?? i wyrozumia?o?? dla m?odych adeptów sztuki kulinarnej.
ZIMOWISKO W NASZEJ SZKOLE
HARMONOGRAM ZIMOWISKA

PONIEDZIA?EK 18.01.2016r.
Kino w Grudzi?dzu - "Bella i Sebastian"
Wyjazd ze ?liwic 8.30, powrót oko?o 13.00

WTOREK 19.01.2016r.
Kino w Grudzi?dzu - "Fistaszki"
Wyjazd ze ?liwic 8.30, powrót oko?o 13.00

?RODA 20.01.2016r.
Zaj?cia kulinarne
Dom Stra?aka
10.00 - 12.00

CZWARTEK 21.01.2016r.

Zaj?cia sportowe
09.00 - 11.00 Sala gimnastyczna
11.00 - 13.00 Sala gimnastyczna

PI?TEK 22.01.2016r.
Zaj?cia komputerowe
09.00 - 11.00 Sala nr 9
Zaj?cia komputerowe - robotyka
11.00 - 13.00 Sala nr 9
Wywiadówki i spotkania z rodzicami 14 stycznia 2016r.
Spotkanie semestralne z rodzicami ju? w czwartek.
Klasa IA - Ewa Orlikowska - Sala nr 5 godz. 16.00 (zebranie)
Klasa IB - Danuta Zaremba - Sala nr 3 godz. 15.30 (zebranie)
Klasa IC - Julia Go?ek - Sala nr 5 godz. 15.00 (zebranie)
Klasa IIA - Magdalena Wutkowska - Sala nr 13 godz. 15.30 (zebranie)
Klasa IIB - Iwona Paul - Sala nr 4 godz. 16.00 (zebranie)
Klasa IIC - Iwona Rak - Sala nr 3 godz.16.30 (zebranie)
Klasa IID - Lucyna Czapska - Sala nr 2 godz. 16.00 (zebranie)
Klasa IIIA - Marzena Pióro - Sala nr 1 godz. 15.30 (zebranie)
Klasa IIIB - Ewa Ko?aczy?ska - Rydzkowska - Sala nr 6 godz. 16.00 (zebranie)
Klasa IVA - Micha? Krai?ski - Sala nr - kawiarenka - godz.16.00 (zebranie)
Klasa IVB - Emilia Czapska - Sala nr 7 godz.15.30 - 17.00 (wywiadówka)
Klasa VA - Lucyna Gornowicz - Sala nr 11 godz. 15.00 (wywiadówka)
Klasa VB - Hanna Mindrycka - Sala nr 14 godz. 15.00 (wywiadówka)
Klasa VIA - Renata Szynder?ata - Sala nr 8 godz. 15.00 (wywiadówka)
Klasa VIB - Krystyna Król - Sala - ?wietlica - przedstawienie - godz.16.00
Wigilia Seniorów i Jase?ka
Tradycyjnie w naszej szkole odby?a si? Wigilia Seniorów.
Wigilia rozpocz??a si? powitaniem uczestników spotkania przez pani? Dyrektor i przedstawieniem jase?kowym przygotowanym przez uczniów pod kierunkiem p. Krystyny Król i opraw? muzyczn? Romana Mechli?skiego.
W?ród zaproszonych go?ci obecny by? tak?e wójt gminy pan Daniel Ko?uch, który wszystkim obecnym ?yczy? Zdrowych i Spokojnych ?wi?t Bo?ego Narodzenia, so?tys ?liwic - p. Krzysztof Targaczewski, oraz ksi?dz pra?at Andrzej Koss, który wprowadzi? w nastrój wieczerzy wigilijnej.
Dzielenie si? op?atkiem i sk?adanie wzajemnych ?ycze? trwa?o d?ugo. Potem nast?pi? czas pocz?stunku i ?piewania kol?d.
Mi?ym akcentem by?o pojawienie si? Miko?aja z workiem prezentów.
Nast?pnego dnia arty?ci przedstawili Jase?ka dla uczniów klas IV-VI.
Kolejne spotkanie z ciekawym cz?owiekiem
W poniedzia?ek 21.12.2015 uczniów z kl. Ib odwiedzi?a Pani Jadwiga Kosch - emerytowana nauczycielka naszej szko?y.
Wszyscy z zainteresowaniem s?uchali opowiadania o pracy w szkole, kiedy nie by?o jeszcze elektryczno?ci (Pani Kosch pracowa?a wówczas w Rosochatce). Nast?pnie dzieci zadawa?y naszemu Go?ciowi wiele pyta?, na które Pani Jadwiga ch?tnie odpowiada?a.
Na zako?czenie spotkania wspólnie za?piewali?my znane kol?dy, z?o?yli?my ?yczenia ?wi?teczne i pocz?stowali?my si? s?odyczami przyniesionymi przez Pani? Jadwig?.
Miko?ajki w GOKu
Uczniowie klasy II a pod kierunkiem pani Magdaleny Wutkowskiej przygotowali bajkowe, miko?ajkowe przedstawienie, które zaprezentowali na scenie w Gminnym O?rodku Kultury na imprezie miko?ajkowej.
Wyró?nienie w etapie powiatowym
Jakub Czapski z klasy IIC otrzyma? wyró?nienie w etapie powiatowym ogólnopolskiego konkursu "Zapobiegajmy po?arom".
Miko?aj w naszej szkole
W pi?tek 4 grudnia 2015 roku odby?o si? szkolne spotkanie miko?ajkowe.
Uczniowie klasy II a pod kierunkiem pani Magdaleny Wutkowskiej przygotowali bajkowe, miko?ajkowe przedstawienie. Wszyscy uczniowie otrzymali s?odki podarunek od Miko?aja.
Po zako?czeniu przestawienia pani Lucyna Czapska podsumowa?a konkurs plastyczny „ Wspania?e Bo?e Narodzenie”.
Kiermasz ?wi?teczny
Przy okazji spotka? z rodzicami w ubieg?y wtorek odby? si? kiermasz ?wi?teczny.
Konkurs "CHRISTMAS CARD"

W listopadzie 2015 r. uczniowie klas V SP w ?liwicach wzi?li udzia? w konkursie pt.:"Christmas Card". Zadaniem pi?toklasistów by?o wykonanie bo?onarodzeniowej kartki wraz z ?yczeniami w j. angielskiego. Wszyscy uczestnicy wykazali si? du?? kreatywno?ci? i zaanga?owaniem, a zwyci?zcami zostali:

Va - Patrycja Go?ek, Alicja Suszek
Vb - Karol Pstr?g, Julia Witkowska


Serdecznie gratulujemy!

Strona 11 z 33 << < 8 9 10 11 12 13 14 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
ZHP
Portal edukacyjny robotyki
Plan zajÄ?Ä?
Wymiana polsko-niemiecka
Przedszkolaki