Strona Główna · Download 16.04.2024 13:17:23
Nawigacja
Strona Główna
Informator szkolny
Download
Kontakt
Galeria
Szukaj

Bezpieczeństwo w sieci
Misja szkoły
Uytkownikw Online
Goci Online: 1
Brak Uytkownikw Online

Zarejestrowanch Uzytkownikw: 2
Najnowszy Uytkownik: Admin_R
Witamy
Strona archiwalna
Szkoły Podstawowej im. Ks. Prałata Erharda Staniszewskiego
w Śliwicach


Dyrektor szkoły: mgr inż. Mariola Pawelska, z-ca: mgr Ewa Orlikowska
Adres do korespondencji:
89-530 Śliwice, ul. Szkolna 9
tel.: (52) 3340026, e-mail: spsliwice@wp.pl
Ferie zimowe
Dnia 26.01.2011 r. i 27.01.2011 r. w naszej szkole odbyy si apele podsumowujce prac w I semestrze. Na apelach wrczono listy pochwalne uczniom, ktrzy osignli bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie.
Wyrniono rwnie uczniw biorcych udzia w konkursach na rnych paszczyznach ycia szkoy:

• W klasach II wyoniono mistrzw „Konkursu Ortograficznego” – wrczono dyplomy i nagrody,
• W klasach IV wyrniono zwycizcw „Konkursu Wiedzy o Patronie Szkoy” wrczono dyplomy i nagrody ksikowe,
• Podzikowano uczniom klas VI penicym dyury podczas przerw na korytarzach,
• Dyplomami nagrodzono aktyw biblioteczny skadajcy si z 6. uczennic w kl. V-VI,
• Nagrod ksikow otrzyma rwnie ucze z kl. VI, ktry zakwalifikowa si do konkursu na szczeblu powiatowym.

Na zakoczenie p. dyrektor poinformowaa uczniw o zasadach bezpiecznego wypoczynku podczas ferii zimowych:
• Bezpieczne zabawy na lodzie,
• Rozsdne saneczkowanie,
• Poruszanie si pojazdami w ruchu drogowym
10. rocznica nadania imienia Ks. E. Staniszewskiego naszej szkole
13.01.2011 r. Szkoa Podstawowa w liwicach obchodzia 10-t Rocznic Nadania Szkole Imienia.
Uroczysto rozpocza si o godz. 8:30 – zoenie kwiatw na grobie patrona.
Kwiaty skaday delegacje: uczniw, rodzicw, nauczycieli, wadze gminy: wjt, przewodniczcy Rady Gminy i radni gminy, wadze powiatu : starosta p. Dorota Gromowska, Jan Przybysz – czonek zarzdu powiatu, burmistrz Tucholi – Tadeusz Kowalski; Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasw Pastwowych w Toruniu p. Janusz Kaczmarek.
O godz. 9:00 – msza w. w intencji szkoy odprawiana przez ks. Praata Andrzeja Kossa z udziaem uczniw, rodzicw, nauczycieli i zaproszonych goci. Oprawa mszy bya uwietniona przez uczniw piewem i gr na fletach.
W drodze z kocioa do szkoy prowadzia nas Straacka Orkiestra Dta ze liwic.
W szkole w sali gimnastycznej ok. godz. 10:15 rozpocza si nastpna cz uroczystoci:
- Powitanie przybyych goci
- Przemwienie okolicznociowe dyrektora
- Zoenie ycze przez zaproszonych goci

Szkoa otrzymaa wiele dowodw yczliwoci, kwiatw i upominkw. Nastpnie odby si program artystyczny, w wykonaniu uczniw i nauczycieli, w ktrym przedstawiono dziesicioletni dorobek szkoy, osnuty wok realizacji cech patrona.
Cechy, ktre realizowalimy w prac szkoy:
- Regionalizm
- Charytatywno
- Pracowito
- yczliwo i przyja
- Patriotyzm
- Rodzina
W programie ujto wszystkie cechy i przedstawiono je poprzez piew, recytacje i taniec.
Po programie artystycznym wrczono podzikowania sponsorom i przyjacioom szkoy, ktrzy w cigu 10 lat wspierali szko pomoc rzeczow i finansow.
Szkoa bya w odwitnej szacie, gazetki okolicznociowe, prace plastyczne dzieci . Szczeglnym miejscem jest kcik patrona, ktry zmieni swj wygld, a jego ozdob sta si „ Dekalog przyjani” opracowany przez uczniw w ramach konkursu wychowawczego.
Po uroczystoci w sali gimnastycznej uczniowie i zaproszeni goci udali si na poczstunek.
Uroczysto bya podsumowaniem naszej dziesicioletniej pracy z patronem. Dostarczya nam wielu piknym przey i chci do dalszej pracy.
Dzikujemy wszystkim, ktrzy bylin obecni i przyczynili si do tego, aby ta uroczysto bya wzruszajca i doniosa.


Lista obecnych goci

• Starosta Tucholski p. Danuta Gromowska
• p. Jan Przybysz - czonek zarzdu powiatu
• Radni powiatowi: p. Stanisaw Kouch i p. Andrzej Pruszak
• Burmistrz Tucholi p. Tadeusz Kowalski
• Ks. Praat Andrzej Koss - proboszcz naszej parafii
• Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasw Pastwowych w Toruniu p. Janusz Kaczmarek
• Przewodniczcy Rady gminy p. Grzegorz Zieliski
• Wjt gminy liwice p. Daniel Kouch
• Radni gminy liwice
• Sponsorzy, ktrzy wspierali nasz szko, suyli pomoc rzeczow i finansow
• Przedstawiciele instytucji i sub pastwowych
• Dyrektorzy szk i przedszkola naszej gminy
• Pracownicy Urzdu Gminy
• Prezydium Rady Rodzicw z przewodniczc p. Magdalen Lipkowsk
• Rodzice i mieszkacy gminy
Realizacji projektu pt.: "Borowiacy w labiryntach wiedzy"
W naszej szkole ju od prawie trzech miesicy odbywaj si zajcia w ramach realizacji projektu „Borowiacy w labiryntach wiedzy”. Oto niektre z nich:

1) Zajcia wyrwnawcze z jzyka polskiego prowadzone przez p. Katarzyn Mazurkiewicz przeznaczone s dla uczniw klas pitych. Dzieci chtnie w nich uczestnicz. Pracuj nad poprawnoci ortograficzn i gramatyk. Ksztatuj umiejtno poprawnego wypowiadania si w rnych formach wypowiedzi. Ostatnio pisay yczenia witeczne na kartce, ktr same przygotoway. Bya to choinka „ubrana” w trudne sowa. Takie zajcia wymagaj od dzieci twrczego zaangaowania. Dziki temu ucz si chtnie, a przede wszystkim nabieraj wiary we wasne umiejtnoci.


2a) Zajcia wyrwnawcze z jzyka angielskiego w klasach IV i V prowadzi p. Hanna Lipska. Wszyscy uczniowie chtnie w nich uczestnicz i bior aktywny udzia. Podczas tych zaj realizowana jest tematyka zgodna z harmonogramem zaj, a jednoczenie zgodna z programem nauczania. Uczniowie klas czwartych przygotowywali projekty zwizane z tematyk witeczn pt „Christmas in England”, a nastpnie prezentowali je w klasie.

2b) W ramach kka z j. angielskiego prowadzonego przez p. E. Czapsk dla klas IV i V uczniowie wykonywali projekty zgodne z zaoon tematyk zaj.
Klasy IV przedstawiy na plakatach sownictwo zwizane z przedmiotami znajdujacymi si w klasie. Zgbiali rwnie wiedz na temat zwyczajw bozonarodzeniowych w Angli. Klasa V pracujc w grupach wykonaa projekt przedstawiajcy nazwy czonkw rodziny, a ostatnio uczestnicy kka wykonali kartki z yczeniami na Swita Boego Narodzenia.
Uczniowie w ramach zaj rozszerzyli swoj wiedz na temat stolicy Anglii, a ogldajc film w j. angielskim poznali niektre zwyczaje Brytyjczykw

3) W zajciach z koa przyrodniczego prowadzonych przez p. Halin Soleck – Piesik uczestnicz uczniowie klas czwartych i pitych. Podczas tych zaj realizowana jest rnorodna tematyka. Uczniowie klas czwartych we wrzeniu i padzierniku m.in. weryfikowali hipotez „wiat grzybw jest bardzo rnorodny” podczas jesiennego grzybobrania, rozpoznawali roliny w okolicy szkoy z przewodnikiem w rku, tworzyli plan boiska szkolnego, wiczyli umiejtno marszu na azymut i czytanie mapy w terenie. W tym samym czasie uczniowie klas pitych bawili si w badacza rodowiska, bowiem dokonywali pomiaru natenia ruchu na gwnym skrzyowaniu liwic weryfikujc jednoczenie hipotez „Rondo w liwicach jest potrzebne”. Ponadto przeprowadzali wrd mieszkacw ankiet na temat czystoci naszego rodowiska, zgromadzili wiadomoci o zagroonych gatunkach przyrody i wykonali gazetk cienn.
W czasie chodniejszych, a nawet mronych dni dzieci pracoway z czasopismami przyrodniczymi, map (szukajc ciekawych miejsc w Polsce), mikroskopami, rozsypank notatek reportera… Wiele przey dostarczyy im eksperymenty przyrodnicze, poznawanie ptakw drapienych podczas gry w karty, czy szukanie ciekawostek o rolinach…

4) Na doczonych zdjciach /czytaj wicej/ uczniowie midzy innymi pracuj podczas zaj wyrwnawczych z matematyki i zaj koa matematycznego dla uczniw klas pitych, ktre prowadzi pani Magdalena Mechliska. Na zajciach wyrwnawczych dzieci utrwalaj wiadomoci z zakresu matematyki dla klasy pitej, natomiast na kku matematycznym rozszerzaj swoje wiadomoci i umiejtnoci pracujc m. in przy komputerze czy przygotowujc si do uczestnictwa w rnych konkursach matematycznych.

Pracownia Podstaw Robotyki

W dniu 6.12.2010 r. w naszej szkole zostaa oficjalnie oddana do uytku Pracownia Podstaw Robotyki dla Maych Inynierw - czyli nauka programowania robotw dla dzieci. Pracownia zostaa wyposaona w zestaw piciu robotw z serii Lego Mindstorms NXT 2 oraz laptopy firmy Dell.
Zajcia organizowane przez nasz szko to wietna zabawa poczona z edukacj! Dzieci w ten sposb bd z atwoci przyswaja wiedz z obszaru informatyki, matematyki czy mechatroniki.
Pracownia ta powstaa dziki inicjatywie p. T. Czapskiego oraz wsparciu finansowemu lokalnych firm, ktrym serdecznie dzikujemy !
Zota jedynka - kolejny sukces maluchw
Uczniowie naszej szkoy, nalecy do szkolnego teatrzyku "Wesoe borowiki” prowadzonego przez pani Juli Goek zdobyli "Zot jedynk" w tegorocznej edycji VI Przegldu Teatrzykw Szkolnych pod nazw „Zabawa w teatr”.
Organizatorem Przegldu Teatrzykw szkolnych bya Szkoa Podstawowa nr 1 w Tucholi przy wspudziale Tucholskiego Orodka Kultury i pod patronatem "Tygodnika Tucholskiego”.
„W przyjani y – szczliwym by”
Pierwsze sukcesy w Konkursie Wychowawczym pt. „W przyjani y – szczliwym by”.

  • Zadanie pierwsze dotyczyo „ Dekalogu przyjani”, ktry uczniowie przedstawili na arkuszu brystolu. Ocenie podlegaa trafno sformuowa, estetyka wykonania plastycznego i oczywicie pomysowo. Zdecydowanym zwycizc okazaa si klasa VI C , ktrej wychowawczyni jest Pani Krystyna Krl.

  • Zadanie drugie dotyczyo piosenki o przyjani. Dnia 24.11.2010r. odby si przegld piosenek. Wszyscy uczniowie bardzo ciekawie zaprezentowali si na scenie. Tre piosenek zaskakiwaa zarwno dzieci jak i oceniajcych nauczycieli. Najoryginalniejsz piosenk przedstawia klasa IV B pod opiek Pani wychowawczyni Emilii Czapskiej.
Andrzejkowy wieczr
Jest taki wieczr, kiedy wiat realny czy si ze wiatem magii, czarw i wrb.

Dnia 25.11.2010r. w naszej szkole odbya si dyskoteka przygotowana przez uczniw klasy VI a. Impreza zostaa poczona z wrbami andrzejkowymi.
Modzie bawia si doskonale. Dziewczta i chopcy prbowali si dowiedzie czego o swojej przyszoci. Wrbom nie byo koca, wszyscy byli ciekawi tego czy bd one pomylne, czy speni si marzenia…
Tego wieczoru uczniowie byli bardzo weseli i rozbawieni.

Narodowe wito Niepodlegoci

10 listopada 2010 roku uczniowie klas III a i b przygotowali apel z okazji Narodowego wita Niepodlegoci.
Bya to wspaniaa "lekcja historii„ przekazana koleankom i kolegom za pomoc wierszy, pieni, inscenizacji i piknych rekwizytw.
Uczniowie przedstawili wane wydarzenia historyczne i postaci , ktre swoj dziaalnoci decydowali o losie Naszej Ojczyzny.
Ukazali trud i powicenie, jaki przez pokolenia woyli Polacy w walce o wolno i niepodlego naszego pastwa i narodu.
"Bezpieczna podstawwka"
Dnia 25 padziernika 2010 roku w ramach akcji „Bezpieczna podstawwka” w naszej szkole odbyy si pokazy Policji i Stray Poarnej.
Uczniowie mieli okazj obejrze:
- symulacj pocigu samochodowego za przestpc,
- uniemoliwienie ucieczki przestpcy,
Pokazy tresury psw policyjnych:
- pies policyjny doskonale radzi sobie z przestpc,
- wykorzystanie psa podczas porwania czowieka,
- waciwe zachowanie czowieka wobec atakujcego psa
- poszukiwanie zaginionego czowieka przez psa,
- zachowanie psa w przypadku odnalezienia czowieka.
Straacy przedstawili symulacj wypadku samochodowego
i udzielenie najprostszej pomocy przez wiadkw wypadku.

Chcesz obejrze relacj filmow? ;) klinkij tutaj
Dzie Edukacji Narodowej
Jak co roku 14 padziernika odbyy si w naszej szkole
obchody Dnia Edukacji Narodowej.
Uroczysty apel przygotowany przez uczniw klasy VC pod opiek pani
Katarzyny Mazurkiewicz by okazj, aby wszystkim nauczycielom i
pracownikom szkoy przekaza sowa uznania i wyrazy szacunku za
trud i powicenie w codziennej pracy z wychowankami.
Wszystkich zebranych rozbawi artystyczny wystp klasy VC pt.
„Niezwyky sen nauczyciela” zawierajcy zabawne scenki z ycia
szkoy.
Na zakoczenie uroczystoci uczniowie zoyli serdeczne yczenia,
doczajc prezencik z owocami i dedykacj „ A te witaminki dla
zdrowia i wesoej minki”
Wychowawczyni kl. VC pani Katarzyna Mazurkiewicz duchowo
wspierajca swoich uczniw.
Spotkaniu z Misjonarzem Pallotynem
19 padziernika 2010 roku uczniowie naszej szkoy brali udzia w spotkaniu z Misjonarzem Pallotynem, ktry przyjecha do naszej parafii z Rwandy, w Afryce.
Ksidz misjonarz opowiada o swojej pracy duszpasterskiej w Afrykaskiej wiosce Kibeho. Mwi o yjcych tam ludziach; o ich zwyczajach, yciu codziennym. Opowiada anegdoty zwizane z yciem pord afrykaskiego buszu, o radociach i smutkach Afrykaczykw.
Uczniowie mieli okazj podziwia pikno przyrody Afryki za pomoc zdj i filmw prezentowanych przez Misjonarza. Mogli take zakupi pamitki przywiezione z Rwandy; pikne obrazki, figurki, race i albumy.


kliknij tutaj
Strona 31 z 33 << < 28 29 30 31 32 33 >
Logowanie
Nazwa Uytkownika

HasoZapomniane haso?
Wylemy nowe, kliknij TUTAJ.
ZHP
Portal edukacyjny robotyki
Plan zajęć
Wymiana polsko-niemiecka
Przedszkolaki