MAŁĄ OJCZYZNĄ MĄ NASZE BORY SĄ
Dodane przez admin dnia
29 kwietnia 2010 r w Szkole Podstawowej im. ks. E. Staniszewskiego w Śliwicach odbyła się II edycja Międzyszkolnego Konkursu Matematyczno - Przyrodniczego pn. " MAŁĄ OJCZYZNĄ MĄ NASZE BORY SĄ".W konkursie udział wzięło siedem szkół z powiatu tucholskiego - SP Bysław, SP Gostycyn, SP Kiełpin, SP Lińsk, SP Pruszcz, SP Tuchola nr 5 i SP Śliwice.
Klasyfikacja końcowa wyglądała następująco: I m-ce - SP Bysław ( po raz drugi), II miejsce - SP Śliwice, III m- ce- SP Tuchola nr 5, wyróżnienie - SP Gostycyn. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: p. Franciszek Dejnowski - przedstawiciel Nadleśnictwa Trzebciny, p. Hanna Kwiatkowska- Urząd Gminy Śliwice i p. Andrzej Pruszak- radny powiatu tucholskiego. W czasie trwania tego konkursu program artystyczny o małej Ojczyźnie Borach Tucholskich i Ojczyźnie - Polsce przedstawiło kółko przyrodnicze klas IV i V, a zespół "Wokalin" w ramach realizacji zadań projektu "Borowiacy w teatrze życia" uzupełnił tekst mówiony piosenkami o regionie i Polsce. Wszyscy uczniowie za trud włożony w rozwiązywanie zadań otrzymali słodki poczęstunek, dyplomy lub podziękowania oraz upominki ufundowane przez Urząd Gminy w Śliwicach i Nadleśnictwo Trzebciny oraz wykonane przez uczniów miejscowej szkoły.

tekst: Halina Solecka-Piesik


Rozszerzona zawartość newsa