Wycieczka do Tucholi klasy IIIb i IIIc
Dodane przez Admin_R dnia
Dnia 27 wrze??nia 2017r. uczniowie klas IIIb i IIIc wraz z wychowawczyniami wybrali si─? na wycieczk─? do Tucholi. Zwiedzali tam budynek policji.
Policjancie przeprowadzili pogadank─? na temat bezpiecze??stwa w ruchu drogowym. Wiele emocji wywo??a?? policyjny pies, kt??ry wraz ze swoim trenerem zaprezentowa?? swoje umiej─?tno??ci. Nast─?pnie klasy uda??y si─? do technikum le??nego. Tam spotkali si─? z sokolnikami oraz sygnalistami.
Na koniec umilili??my sobie czas w kr─?gielni.
Wr??cili??my u??miechni─?ci i zadowoleni.

Rozszerzona zawartoŠ newsa