VII ??wiatowy Dzie?? Tabliczki Mno??enia
Dodane przez Admin_R dnia

Szko??y z Polski, Rosji, Kolumbii, Peru, Argentyny i wielu innych zakń?tk??w ??wiata w??ń?czy??y siń? do obchod??w tej akcji. W tym doku pad?? rekord wszechczas??w. Udzia?? wziń???o prawie 4000 szk???? z 32 kraj??w.
W naszej szkole obchodzili??my ten dzie?? po raz pierwszy. Przygotowania trwa??y prawie dwa tygodnie. Efektem by??y kolorowe schody z tabliczkń? mno??enia, dekoracyjne gazetki, plakaty, gry i zabawy w kt??rych g????wnym wodzirejem by??a tabliczka mno??enia (bingo, domino, oraz wiele innych na lekcjach matematyki jak i np. program komputerowy sprawdzajń?cy znajomo??ń? tabliczki mno??enia - lekcje informatyki). W zabawń? tabliczkń? mno??enia w??ń?czali siń? inni nauczyciele za co serdecznie dziń?kujemy!
Akcja w naszej szkole przebiega??a dzisiejszego dnia nastń?pujń?co.
Na pierwszej godzinie lekcyjnej klasy III-VII szko??y podstawowej oraz klasy gimnazjalne wziń???y udzia?? w egzaminie pisemnym ze znajomo??ci tabliczki mno??enia (razem oko??o 390 os??b + 20 doros??ych).
Certyfikaty otrzyma??o w??wczas 114 os??b.
Uczniowie, kt??rym siń? nie powiod??o mogli spr??bowań? swoich si?? podczas przerw w czterech specjalnie wyznaczonych patrolach. Wybrani uczniowie wcielili siń? w role egzaminator??w oraz asystent??w.
Do zabawy zaproszeni zostali r??wnie?? nauczyciele, rodzice
i dziadkowie uczni??w.

Wiń?cej zabawy z matematykń? ??yczymy!!!


organizatorzy:
mgr Magdalena Mechli??ska
mgr Renata Szynder??ata
Poni??ej za??ń?czamy listy os??b, kt??re otrzyma??y certyfikaty oraz zachń?camy do fotorelacji.

Rozszerzona zawarto∂ś newsa
Certyfikaty za pierwszym razem otrzymali:
IIIA :
‚?? Lena Knitter
‚?? Wiktoria Po??om
‚?? Amelia Janecka
‚?? Dawid Gali??ski
IIIB:
‚?? Tomasz Mń?czewski
‚?? Remigiusz Gornowicz
‚?? Agnieszka Myk
‚?? Jerzy Affeldt
IIIC:
‚?? Kornelia Kloskowska
‚?? Paulina Krainska
‚?? Damian Podlewski
‚?? Szymon Jendryczka
‚?? Julia Rutzka
IVA:
‚?? Aneta Zander
‚?? Jakub Antkowski
‚?? Agnieszka Witkowska
‚?? Waldemar czerwi??ski
‚?? Alicja Hulisz
‚?? Klaudia Po??om
‚?? Weronika Pajonkowska
‚?? Wiktoria Warczak
IVB:
‚?? Sylwia Fo??ta
‚?? Anastazja Smagli??ska
‚?? Daniel Dobek
‚?? Miko??aj Gibas
IVC:
‚?? Pawe?? Dejnowski
‚?? Zuzanna Kosecka
‚?? Marta Zieli??ska
‚?? Sebastian Wilkowski
‚?? Jakub Baran
‚?? Kacper Krai??ski
‚?? Micha?? Matern
‚?? Miko??aj Urbaniak
‚?? Kamil Tryc
‚?? Maja Linda
VA:
‚?? Mateusz Janecki
‚?? Pawe?? Kozi??ski
‚?? Bartosz Tala??ka
‚?? Aleksandra Tala??ka
‚?? Dominik Szreiber
‚?? Patryk ??pica
‚?? Marta Mirota
‚?? Micha?? Wń?sierski
‚?? Jakub Grzonka
‚?? Renata Gornowicz
‚?? Marcin Kujawski
VB:
‚?? Karol Kie??bratowski
‚?? Natalia Dubiela
‚?? Aylin Gwizda??a
‚?? Natalia Warczak
‚?? ?Āukasz Belicki
‚?? Kornelia Zander
VIA:
‚?? Jakub Bock
VIB:
‚?? Klaudia Wilkowska
‚?? Amelia Gaca
‚?? Sebastian Kwiatkowski
‚?? Patrycja Chabowska
‚?? Dominika Stosik
‚?? Marta Andrearczyk
‚?? ?Āukasz Belke
‚?? Dominik Procek
‚?? Maciej Krajewski
VIIA:
‚?? Patrycja Mechli??ska
‚?? Anna Pstrń?g
‚?? Julia Kuziemska
‚?? Aleksandra Mania
‚?? Dominika Wysocka
‚?? Szymon Selka
VIIB:
‚?? Dominika Tryc
‚?? Martyna Thoms
‚?? Alicja Suszek
‚?? Patrycja Go??ek
‚?? Marta Hulisz
IIA Gimnazjum:
‚?? Gracjan Gronek
‚?? Bartosz Glaza
‚?? Jakub Wr??blewski
‚?? Marta Dejnowska
‚?? Wiktoria Narloch
‚?? Paulina Selka
‚?? Marcelina Treider
‚?? Agnieszka Kujawska
‚?? Dawid Narloch
IIB Gimnazjum:
‚?? Damian Potrac
‚?? Zuzanna Welzant
‚?? Oliwia Landowska
IIC Gimnazjum:
‚?? Emilia Masalon
‚?? Daria Miler
‚?? Angelika Suchomska
‚?? Ma??gorzata Nierebi??ska
‚?? Micha?? ??ygowski
IIIA Gimnazjum:
‚?? Nikola Wicikowska
‚?? Agata Klaman
‚?? Kacper Pazda
‚?? Adrian Kosobudzki
‚?? Marta Wilkowska
‚?? Klaudia Rekowska
‚?? Krystian Zieli??ski
‚?? Wiktoria Po??om
‚?? Martyna Selka
IIIB Gimnazjum:
‚?? Katarzyna Rytlewska
‚?? Roksana Andrearczyk
‚?? Izabela Ko??uch
‚?? Nikodem Banach
‚?? Wiktoria Trawi??ska
‚?? Miko??aj Janicki
‚?? Stanis??aw Wutkowski
‚?? Bartosz Gerbatowski
‚?? Karolina Januszewska
IIIC Gimnazjum:
‚?? Laura Urba??ska
‚?? Laura Gabrych
‚?? Jakub M”ßller
‚?? Agata Tala??ka
‚?? Paulina Chabowska
‚?? Vanessa K??osowska