Inauguracja roku szkolnego ju?? za nami ...
Dodane przez Admin_R dnia

Tym razem w naszej szkole odby??a siÄ? Wojew??dzka Inauguracja Roku Szkolnego 2017/2018.Foto poni??ej w "Czytaj wiÄ?cej", a tak??e link do Fanpage na Facebooku /Gimnazjum-Szko??a Podstawowa/:
Inauguracja roku szkolnego 2017/2018 Facebook
"Prawdziwa wiedza polega na poznaniu rozmiaru w??asnej niewiedzy"
- Konfucjusz

W nowym roku szkolnym wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom ??yczymy wytrwa??o??ci w dÄ???eniu do realizacji za??o??onych cel??w.

Rozszerzona zawarto¶æ newsa
Foto: Tomasz Czapski