Nakrętki dla Łukasza i inne informacje
Dodane przez Admin_R dnia
Zakończyli¶my akcję zbierania nakrętek dla Łukaszka Gradowskiego. W ci±gu II semestru udało nam się zebrać aż 203,5 kg. Wszystkie przekażemy rodzicom chłopca. W I semestrze zbierali¶my nakrętki dla Leosia. Rodzice chłopca 122,5 kg nakrętek odebrali w styczniu. Wynik końcowy zbiórki nakrętek wynosi aż 326 kg. Gratulacje i podziękowania - dla uczniów i ich rodziców , lub dziadków, lub .....
Ponadto: zgromadzili¶my 4 kg płyt DVD i CD, 50 kg tonerów i tuszy, 42 kg baterii