Pierwsza pomoc przedmedyczna
Dodane przez Admin_R dnia
Uczniowie klas czwartych jak co roku odbyli kurs na kart? rowerow?. Przeszli przez wiele etapów wiadomo?ci i umiej?tno?ci praktycznych, które mia?y na celu przygotowanie do odpowiedzialnego uczestnictwa w ruchu drogowym.
Jednym z takich etapów jest pierwsza pomoc przedmedyczna. Tych wiadomo?ci i ?wicze? praktycznych dostarczy? jak zwykle niezawodny pan Grzegorz Zieli?ski, któremu bardzo dzi?kujemy za przeprowadzenie szkolenie.
Rozszerzona zawartość newsa