„Kocham mam?, kocham tat?, bo s? moim ca?ym ?wiatem”
Dodane przez Admin_R dnia
Pod tym has?em odby?a si? 29 maja 2017r. uroczysto?? z okazji Dnia Rodziny. Przygotowali j? uczniowie klasy VI a i b pod kierunkiem wychowawców: Hanny Mindryckiej i Lucyny Gornowicz. Opraw? muzyczn? zaj?? si? Roman Mechli?ski.
Wszyscy zaproszeni go?ci mieli okazj? do sp?dzenia razem mi?ych chwil.
Rodzice z e wzruszeniem s?uchali wierszy i piosenek, które by?y wyrazem mi?o?ci i wdzi?czno?ci za ich trud i po?wi?cenie. Mamusie i tatusiowie z u?miechem na twarzy, wielk? dum? a nawet ?ezk? w oku ogl?dali wyst?py swoich pociech. Dzieci da?y wspania?y popis swoich zdolno?ci, umiej?tno?ci recytatorskich, tanecznych, wokalnych oraz talentów muzycznych.
Du?ym zainteresowaniem cieszy?y si? przedstawienia: „Królewna si? nudzi”, „Dzie? jak co dzie?”, ta?ce towarzyskie oraz gra na keyboardzie i gitarze.
W trakcie wyst?pów wszyscy go?cie zostali zaproszeni na s?odki pocz?stunek.
Oprócz gor?cych podzi?kowa? i serdecznych ?ycze? na rodziców i go?ci czeka?a niespodzianka – ma?e upominki przygotowane przez dzieci z poszczególnych klas.
Na zako?czenie uroczysto?ci p. dyr. Gra?yna Wilkowska podzi?kowa?a go?ciom za przybycie oraz z?o?y?a wszystkim zebranym serdeczne ?yczenia.
Uroczysto?? przebiega?a w mi?ej, radosnej i rodzinnej atmosferze.

Rozszerzona zawartość newsa