Czytanie zawsze w modzie
Dodane przez Admin_R dnia
Czytanie zawsze w modzie, jest w modzie, jest w modzie,
Wi?c czytaj ksi??ki co dzie?, by dobry humor mie?!
Czytanie to podstawa, podstawa, podstawa,
Przygoda i zabawa. Czytanie jest the best!
W ramach obchodów Dnia Ksi??ki uczniowie klas VIa i VIb przygotowali przedstawienie pt. "Królewna sie nudzi".
G?ównym celem tego przedsi?wzi?cia by?o promowanie ksi??ki i zach?canie dzieci do czytania.
Uczniowie wcielili si? w role króla, królowej, a przede wszystkim bardzo znudzonej ksi??niczki. ?adne zabawki ani prezenty nie poprawi?y humoru córki króla. Na pomoc przyby?a Baba Jaga wype?niaj?c jej wolny czas obowi?zkami i prac?. Razem z Matyld?, Kotem i Sow? ksi??niczka odnalaz?a drog? do biblioteki. To w?a?nie tam dziewczynka przesta?a si? nudzi?. Ksi??ki wprowadzi?y j? w inny, ciekawszy ?wiat.
Sztuka bardzo si? podoba?a szkolnej publiczno?ci, zosta?a nagrodzona gromkimi brawami. Nad przygotowaniem przestawienia czuwali: Roman Mechli?ski - oprawa muzyczna, Lucyna Gornowicz - gra aktorska, scenografia.
Rozszerzona zawartość newsa