Dzie? Matki w klasie pierwszej
Dodane przez Admin_R dnia

Dnia 25 maja w naszej szkole klasa pierwsza uroczy?cie obchodzi?a Dzie? Matki. Zebrane mamy rado?nie oklaskiwa?y przygotowany przez ich pociechy program artystyczny z wierszami, piosenkami i humorystycznymi dialogami.
Nast?pnie dzieci zaprezentowa?y swoje umiej?tno?ci w programie „Mam talent”. Swoim pokazem rozbawi?y mamusie.
Wiele rado?ci zarówno dzieciom jak i mamom sprawi?o odszukiwanie swoich autoportretów.
Uroczysto?? uwie?czy? smaczny tort.

Rozszerzona zawartość newsa