Konkurs przyrodniczy"Przyroda wokó? nas" w Tucholi
Dodane przez Admin_R dnia
27 kwietnia w Tucholi odby? si? konkurs przyrodniczy"Przyroda wokó? nas" organizowany przez Tucholski Park Krajobrazowy i Nadle?nictwo Tuchola dla uczniów szkó? powiatu tucholskiego i chojnickiego. Nasz? szko?? reprezentowa?y cztery zespo?y:
- w kategorii klas I- IV SP uczniowie:
1) Dominik Szreiber, Pawe? Kozielecki i ?ukasz Belicki - klasa IV
2) Marta Janicka, Natalia Dubiela i Karol Kie?bratowski - klasa IV
- w kategorii klas V-VI SP i klas I - III gimnazja uczniowie:
1) Dominika Stosik, Marta Andrearczyk i Kamil Matern - klasa V
2)Maciej Krajewski, Kacper Gali?ski i ?ukasz Belke- klasa V
Zasad? tego konkursu jest to, ?e do fina?u klasyfikuj? si? tylko 4 zespo?y w ka?dej kategorii wiekowej.
W tym roku w kategorii m?odszej startowa?o pi?tna?cie zespo?ów. Zespó?: Dominik, Pawe? i ?ukasz zaj?? 5 miejsce (zdoby? 1 pkt za ma?o), a Marta, Natalia i Karol - miejsce 7 ( za ma?o o 2 pkt)
W kategorii starszej startowa?o 36 zespo?ów. Zespó?: Dominika, Marta i Kamil zaj?? tak?e 5 miejsce ( równie? zdoby? 1 pkt za ma?o). Ostatni zespó? te? nie uzyska? z?ego wyniku.
Szkoda, ?e tak niewiele brakowa?o, a by?by fina? a? dla trzech zespo?ów. Gratulujemy jednak du?ej wiedzy o przyrodzie regionu wszystkim uczestnikom konkursu i ?yczymy powodzenia w przysz?ym roku szkolnym.