Wiosenne potyczki klas I - III
Dodane przez Admin_R dnia

5 maja 2017 roku odby?y si? w naszej szkole wiosenne zawody sportowe klas I-III
„Wiosenne potyczki „. Wszyscy uczniowie z pe?nym zaanga?owaniem pokonywali przygotowane konkurencje. Impreza przebiega?a w duchu uczciwej rywalizacji i dobrej zabawy.
Wszyscy uczestnicy zabawy otrzymali dyplomy i nagrody.

Rozszerzona zawartość newsa