Czerwony Kapturek w j?zyku angielskim
Dodane przez Admin_R dnia

W dniu 6 kwietnia 2017 roku odby?o si? przedstawienie bajki pt. „Czerwony Kapturek” w j?zyku angielskim – „Little Red Riding Hood”.
Przedstawienie przygotowa?a p. Hanna Mindrycka wraz z uczniami klasy IIIc i VIb.
Uczniowie w ciekawy sposób pokazali histori? Czerwonego Kapturka, co spotka?o si? z wielkim zainteresowaniem ze strony dzieci naszej szko?y.
Po przedstawieniu odby?a si? krótka lekcja j. angielskiego – utrwalenie poznanego s?ownictwa. Wszyscy uczniowie bardzo ch?tnie brali udzia? w zabawie.

Rozszerzona zawartość newsa