Spotkania teatralne w Osiu
Dodane przez Admin_R dnia
24 marca 2017r. w Osiu odby?a si? V Gala dni Kultury i Sztuki. Uczniowie naszej szko?y przedstawili bajk? pt. „Smerfy” przygotowan? przez Pani? Juli? Go?ek, Lucyn? Czapsk? Danut? Zaremb? i Romana Mechli?skiego. Po wyst?pach otrzymali?my pami?tkowy dyplom i upominki.