IX Mi?dzyszkolny Konkurs Matematyczno - Przyrodniczy
Dodane przez Admin_R dnia
Ju? 20 kwietnia 2017 roku odb?dzie si? IX Mi?dzyszkolny Konkurs Matematyczno - Przyrodniczy "
Ma?? Ojczyzn? m? nasze Bory s?", na który zapraszamy zainteresowane udzia?em szko?y.


Materia?y do pobrania
1. Karta zg?oszeniowa
2. Regulamin