Lekcja pokazowa z j. angielskiego
Dodane przez Admin_R dnia
22.02.2017 roku w klasie VIb odby?a si? lekcja j. angielskiego, w której uczestniczyli rodzice.
Lekcj? poprowadzi?a p. Hanna Mindrycka a tematem zaj?? by?o utrwalenie czasownika "to be" w czasie przesz?ym Past Simple.
Uczniowie pracowali w grupach metod? stacji zadaniowych.
Zaproszeni rodzice mogli obserwowa? prac? ich dzieci, z czego byli bardzo zadowoleni.