Koncert melodyjek flecikowych
Dodane przez Admin_R dnia
25 stycznia 2017r. o godzinie 15.30 odby? si? koncert melodyjek flecikowych. Koncert przygotowali uczniowie klasy IIId.
Dzieci wyst?pi?y przed licznie zgromadzonymi go??mi. Zagra?y 10 utworów, np. "Sto lat", "Oda do rado?ci", "Oh When the Saints", "W?ród nocnej ciszy" ...
By?y wyst?py indywidualne i gra zespo?owa.
Ka?dy utwór poprzedzony by? pi?knym wprowadzeniem na temat jego historii lub ?ycia kompozytora.
Najwi?ksze brawa mali arty?ci otrzymali po zagraniu "Preludium organowego C-dur" Jana Sebastiana Bacha.
To by? pi?kny koncert.

Rozszerzona zawartość newsa