Zaj?cia kulinarne w okresie ferii zimowych
Dodane przez admin dnia
Tradycyjnie w czasie ferii zimowych panie z Ko?a Gospody? w ?liwicach zorganizowa?y dla naszych uczniów zaj?cia kulinarne.
Dnia 31 - 01 - 2017 r. panie Hanna Krenska, Teresa Mania, Bogus?awa Megger i Kazimiera Podlewska pokaza?y dzieciom jak przygotowa? smaczne i zdrowe przek?ski np. na karnawa?owe spotkanie w gronie przyjació?. By?a to pyszna alternatywa dla chipsów i innych szybkich da?. Pod bacznym okiem i troskliw? opiek? pa? dzieci samodzielnie formowa?y dro?d?ówki z twarogiem, sma?y?y nale?niki i domowe nugetsy. Spotkanie zako?czy?o si? wspólnym posi?kiem – degustacj? przygotowanych da?.
Dzi?kujemy paniom za ofiarowany nam czas, jeste?my wdzi?czni za okazane serce, cierpliwo?? i wyrozumia?o??.

Rozszerzona zawartość newsa