Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zapobiegamy po?arom”
Dodane przez Admin_R dnia

24 stycznia 2017 roku w siedzibie Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Tucholi odby?o si? podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegamy po?arom”. Uczniowie naszej szko?y:
Jakub Czapski zaj?? I miejsce w kategorii uczniów klas I-III,
Martyna Thoms zaj??a I miejsce, a
Karol Pstr?g III miejsce w kategorii klas IV-VI.
Podsumowanie konkursu odby?o si? w towarzystwie starosty Pana Micha?a Mróz. Po uroczysto?ci przy s?odkim pocz?stunku dzieci zwiedza?y gara?e Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Tucholi. Pan komendant zach?ca? do udzia?u w innych konkursach organizowanych przez stra?aków. Pan starosta mówi? o odpowiedzialnej i ci??kiej pracy stra?aków, zach?ca? do wst?pienia w szeregi stra?y po?arnej.

Rozszerzona zawartość newsa