?wi?to Babci i Dziadka w klasie IIB oraz Jase?ka
Dodane przez Admin_R dnia
?wi?to Babci i Dziadka, to dzie? pe?en u?miechów i wzrusze?. 11 stycznia dzieci z klasy II b przygotowa?y wyst?py dla swoich bab? i dziadków w ?wietlicy szkolnej. Go?ci przywita?a wychowawczyni klasy. Nast?pnie dzieci przedstawi?y jase?ka, wiersze i piosenki: „Kiedy babcia by?a ma?a” i „Piosenka dla babci i dziadka”. Na uwag? zas?uguje fakt, ?e wszyscy z rado?ci? i wzruszeniem ?piewali kol?dy przy akompaniamencie instrumentów perkusyjnych. Nale?y te? pokre?li?, ?e s?odki pocz?stunek przygotowa?y mamy. By?y babeczki, rogaliki i ciasta.


14 grudnia uczniowie klasy II b przedstawili swoim Rodzicom Jase?ka Bo?onarodzeniowe. Mali arty?ci starali si? jak potrafili przedstawi? chwile z ?ycia narodzonego Jezuska. Wszystkie dzieci ?piewa?y kol?dy przy akompaniamencie instrumentów perkusyjnych.
Po wyst?pach przyszed? do dzieci oczekiwany go??, czyli ?w. Miko?aj w rol? którego wcieli? si? ojciec jednej z uczennic. Wszyscy z rado?ci? przyjmowali upominki. Okaza?o si?, ?e nawet pani wychowawczyni zas?u?y?a na prezent. Nast?pnie wszyscy wspólnie ?piewali kol?dy.
Przed uroczysto?ci? dzieci w domach wraz ze swoimi rodzicami i babciami przygotowa?y ?wi?teczne ciasteczka, które by?y ciekawie ozdobione i smaczne..Rozszerzona zawartość newsa