Dzie? Babci i Dzie? Dziadka w klasie IVA
Dodane przez Admin_R dnia

?wi?to Babci i Dziadka to jedna z uroczysto?ci, która sta?a si? tradycj? w naszej szkole. 17 stycznia uczniowie klasy IVa wraz z wychowawczyni? Magdalen? Mechli?sk? zaprosili swoje babcie i dziadków do wspólnego ?wi?towania.
Uroczysto?? nie mia?a by tak wznios?ego charakteru, gdyby nie pan Roman Mechli?ski i jego zespó? Wokalin. To oni u?wietnili pi?kn? gr? i ?piewem przygotowane przez pani? Agnieszk? Masalon jase?ka. Pani Agnieszce, panu Romanowi oraz ca?emu zespo?owi Wokalin DZI?KUJEMY!
Wyst?py, ?yczenia, upominki, s?odki pocz?stunek (przygotowany przez mamy) to jednak nie wszystko. Dziadkowie mogli zrobi? sobie pami?tkowe zdj?cia z wnukami.
Dziadkom i Babciom jeszcze raz ?yczymy du?o zdrowia i powodów do rado?ci.
Wnucz?ta
Rozszerzona zawartość newsa