WYNIKI PIERWSZEGO ETAPU SZKOLNEGO KOMKURSU Z MATEMATYKI
Dodane przez Admin_R dnia
Lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu matematycznego
z podzia?em na klasy
Lp. Klasa IV Klasa V Klasa VI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Kie?bratowski Karol
Janicka Marta
Janecki Mateusz
Dubiela Natalia
Szreiber Dominik
Tala?ka Bartosz
Selka Marta
Zander Kornelia
Belicki ?ukasz
Szopi?ski Bartosz

Belke ?ukasz
Matern Kamil
Wilkowska Klaudia
Gali?ski Kacper
Dobek Karol
Michalski Nikodem
Krajewski Maciej
Ossowska Iga

Pstr?g Karol
Marcula Kacper
Suszek Alicja
Gwizda?a Szymon
Mechli?ska Patrycja
Thoms Martyna
Hulisz Marta
Wysocka Dominika
Pstr?g Anna
Selka Szymon
Go?ek Patrycja
Kwa?niewska Agata