Wigilia pracowników szko?y
Dodane przez Admin_R dnia

Podsumowaniem dnia by?y wigilie klasowe a w nich dzielenie si? op?atkiem, sk?adanie ?ycze?, wymiana podarków, ?piewanie kol?d, pocz?stunek przy wigilijnym stole.
Tak?e pracownicy szko?y spotkali si? przy wigilijnym stole.
Rozszerzona zawartość newsa