Jase?ka klas I-III
Dodane przez Admin_R dnia22 grudnia 2016 roku odby?y si? wigilijne spotkania wszystkich uczniów naszej szko?y.
Klasa II c zaprezentowa?a pi?kne Jase?ka pod kierunkiem Pani Julii Go?ek. Wszyscy uczniowie wspólnie ?piewali kol?dy. Pani dyrektor z?o?y?a wszystkim ?yczenia ?wi?teczne i wr?czy?a przedstawicielom klas op?atek. Potem wszyscy sp?dzali ten ?wi?teczny dzie? w swoich salach lekcyjnych,
Na wspólnym spotkaniu Pani Danuta Zaremba podsumowa?a konkurs matematyczny klas II. Uczniowie otrzymali nagrody i dyplomy.

Rozszerzona zawartość newsa