Wigilia seniorów
Dodane przez Admin_R dnia

W dniu 20-12-2016 roku ju? po raz szesnasty go?cili?my w naszej szkole Seniorów. Wigilia dla Seniorów na sta?e wpisa?a si? w nasz kalendarz wydarze?.
Spotkanie rozpocz??o si? powitaniem jego uczestników przez pani? Dyrektor oraz jase?kami, które przygotowali uczniowie klasy IV a pod opiek? pa? Magdaleny Gronek i Agnieszki Masalon, opraw? muzyczn? zapewni? pan Roman Mechli?ski z zespo?em Wokalin oraz inspicjentk? i charakteryzatork? p. Magdalen? Mechli?sk?.
W?ród zaproszonych go?ci by? wójt gminy pan Daniel Ko?uch, który z?o?y? obecnym ?yczenia ?wi?teczne, so?tys ?liwic – pan Krzysztof Targaczewski, oraz ksi?dz pra?at Andrzej Koss, który wprowadzi? zebranych w nastrój wieczerzy wigilijnej. Sk?adanie ?ycze? i dzielenie si? op?atkiem trwa?o d?ugo. Nast?pnie przyszed? czas na pocz?stunek i ?piewanie kol?d. Mi?? niespodziank? by?o pojawienie si? Gwiazdora z workiem upominków.

Rozszerzona zawartość newsa