?piewanie piosenek miko?ajkowych w szkole
Dodane przez Admin_R dnia6 grudnia 2016 roku, w dniu ?w. Miko?aja w naszej szkole odby? si? przegl?d piosenek miko?ajkowych. Wszystkie klasy I-III zaprezentowa?y przygotowan? piosenk?, przy akompaniamencie muzyki. Uczniowie przygotowali tak?e wspania?e stroje i ciekawe uk?ady choreograficzne.
Miko?aj nagrodzi? wszystkie dzieci s?odkimi podarunkami.
Pani Lucyna Czapska podsumowa?a ?wi?teczny konkurs plastyczny. Najpi?kniejsze prace zosta?y nagrodzone.
Rozszerzona zawartość newsa