?wiatowy Dzie? Pluszowego Misia
Dodane przez admin dnia
25 listopada to ?wiatowy Dzie? Pluszowego Misia, ustanowiony w 2002 r. w setn? rocznic? powstania tej ukochanej na ca?ym ?wiecie dzieci?cej zabawki.
Ten uroczysty dzie?, tak?e go?ci? w naszej szkole w szczególno?ci w klasach 1-3. G?ównym inicjatorem zabawy z okazji tego ?wi?ta by?a p. Krystyna Król, która wraz maluchami w ramach zaj?? bibliotecznych organizowa?a ciekawe konkursy i zabawy. Jej g?ównym mottem tego dnia by?o: "Czy to wczoraj, czy to dzi? - dzieciom jest potrzebny Mi?", które promowa?a w ten sposób jeden z wa?niejszych aspektów edukacji czyli rozwój czytelnictwa w?ród najm?odszych.

Rozszerzona zawartość newsa