Dzie? Dziecka
Dodane przez Admin_R dnia
1 czerwca nasi uczniowie zostali zaproszeni do GOK -u. Czeka?y tam na nich nie lada niespodzianki. Wra?enia z tego dnia by?y niesamowite, bowiem przy jedenastu stanowiskach dzieci mog?y w sposób perfekcyjnie przygotowany zazna? zabawy w dmuchanych zamkach, ?wiczy? w rytmie zumby, integrowa? si? przy wspólnej zabawie z chust?. Wielk? atrakcj? by?a przeja?d?ka wozem i na kucu. Podziwia?y swoje pomalowane twarze, dmuchane baloniki oraz pomys?owo?? w charakteryzacji podczas pozowania do zdj??. Zabawy ruchowe równie? dostarcza?y wielu emocji. Dzieci bawi?y si? w chwytanie motyli, g?sienic?, pokonywanie tunelu, w strzelaniu goli do bramki. Nie tylko dobre samopoczucie si? tego dnia liczy?o, bowiem organizatorzy zadbali równie? o s?odki pocz?stunek. W tym miejscu serdecznie dzi?kujemy za wspania?y dzie? wszystkim tym, którzy wnie?li swój wk?ad w jego zorganizowanie.