Wycieczka klasowa
Dodane przez admin dnia
15 czerwca klasy Ia i Ib wyjecha?y na wycieczk?. Uczniowie zwiedzili w Polednie wystaw? edukacyjno – przyrodnicz?, gdzie ogl?da?y zwierz?ta z ró?nych kontynentów ?wiata. Fauna Azji, Afryki i Ameryki by?a przedstawiona w naturalnej scenerii w formie unikalnych spektakli. Dzieci bawi?y si? te? na placu zabaw oraz zwiedza?y zamek krzy?acki w ?wieciu. Mi?? atrakcj? na zako?czenie wycieczki by?y smaczne lody i spacer brzegiem rzeki Wdy w Tleniu.
Rozszerzona zawartość newsa