Kangur matematyczny "Maluch"
Dodane przez admin dnia
W dniu 24 maja 2016 r. ucze? klasy III b Karol Kie?bratowski otrzyma? nagrod? za uzyskanie bardzo dobrego wyniku w mi?dzynarodowym konkursie pt.: "Kangur matematyczny" w kategorii "Maluch".
Uroczyste wr?czenie nagród ufundowanych przez organizatorów z r?k Kuratora O?wiaty w Bydgoszczy odebra? w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.
Gratulujemy Karol!

Nale?y wspomnie?, ?e Karol jest podopiecznym p. Ewy Ko?aczy?skiej, której tak?e gratulujemy takiego szcz??cia.
Rozszerzona zawartość newsa