Dzie? Matki w klasach pi?tych
Dodane przez Admin_R dnia

Matka, mam, mamusia. Najwa?niejsza osoba w naszym ?yciu, bez której nie by?oby nas na ?wiecie. Matka kocha bezwarunkowo, bez wzgl?du na wszystko.
I w?a?nie dlatego, aby wyrazi? swoj? wdzi?czno?? uczniowie klas pi?tych wraz z wychowawczyniami: pani? Hanna Mindryck?i pani? Lucyn? Gornowicz przygotowali inscenizacj?, aby wierszem i piosenk? umili? rodzicom ich ?wi?to. Przy wspólnym biesiadowaniu rodzice weso?o sp?dzali czas ze swoimi pociechami.
Rozszerzona zawartość newsa