Mi?dzyklasowy konkurs recytatorski: "Gaw?da o ksi??ce"
Dodane przez Admin_R dnia
"Gaw?da o ksi??ce" pod takim has?em odby? si? w naszej szkole konkurs czytelniczy w ramach konkursu wychowawczego.
W dniu 13 maja 2016r. uczniowie klas IV-VI prezentowali przygotowane zadania konkursowe. Ka?da klasa w formie plakatu przygotowa?a ilustracj? na ok?adk? wybranej ksi??ki. Przeprowadzi?a zadania konkursowe. Przeprowadzi?a wywiad z jej g?ównym bohaterem. Ponadto uczniowie w ciekawy sposób ucharakteryzowali swoich bohaterów.
Komisja najwy?ej oceni?a prezentacj? klas VB i VIB. Drugie miejsce przypad?o klasom IV, trzecie Va i czwarte VIa. W trakcie miesi?cznego czasu trwania konkursu, uczniowie czytali i oceniali przeczytane ksi??ki jako wci?gaj?ce, dobre, s?abe, i takie których nie polecaj?.
Wyniki zosta?y przedstawione na gazetce ?ciennej pt. Czytamy - oceniamy - polecamy.
Rozszerzona zawartość newsa