Wiede?ska bombonierka w audycji muzycznej
Dodane przez Admin_R dnia
Kolejny raz w tym roku szkolnym zawitali do nas arty?ci z audycj? muzyczn? pt. "Wiede?ska bombonierka"
Pan Maciej opowiada? o muzyce klasycznej i klasykach wiede?skich.
Ka?dy z nich: J. Haydn, W. A. Mozart i L. von Beethoven zostali zaprezentowani tak?e w muzyce przez pani? Paulin? i dwie panie Agnieszki.
Równie? ucze? naszej szko?y, wzi?? czynny udzia? - zosta? przez chwil? dyrygentem tria smyczkowego.
Zapraszamy ponownie :)
Rozszerzona zawartość newsa