Nasze osi─?gni─?cia w bie??─?cym roku
Dodane przez Admin_R dnia

Szanowni Pa??stwo,chcieliby??my poinformowa─?, ??e od dnia 27.11.2017r., zostaje uruchomiona nowa strona internetowa Szko??y Podstawowej w ??liwicach pod adresem NOWA STRONA. Wszystkie nowe wpisy b─?d─? ju?? umieszczane na nowej platformie, natomiast tre??ci zawarte na bie??─?cej stronie staj─? si─? materia??em ju?? archiwalnym.Administrator
Roman Mechli??ski
Rozszerzona zawartoŠ newsa